Obsługa celna

P.M.S.T. Transmeble International Sp.z o.o. oferuje Państwu usługi w zakresie odpraw celnych. Transmeble International wykonują wszystkie czynności celne związane z przywozem i wywozem towarów będących przedmiotem obrotu handlowego z zagranicą i tak:

  • dopuszczenie do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej,
  • wywóz poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej,
  • procedury gospodarcze – np.odprawy czasowe eksponatów targowych,
  • przekazy celne (dokumenty T1, T2),
  • karnety ATA i TIR,
  • zabezpieczenia i gwarancje celne,
  • akcyza w przesyłkach targowych,
  • towary powracające,
  • doradztwo w zakresie procedur i dokumentacji celnej.

Obsługa celna wykonywana jest przez doświadczonych pracowników posiadających długoletnie uprawnienia agentów celnych wspomaganych przez najnowszej generacji oprogramowanie.
Transmeble International zachęcają Państwa do skontaktowania się z agentami celnymi:

Kontakt:
Marcin Frontczak +48 501 710 984 marcin@transmeble.com.pl
Ewa Odrobna +48 504 46 10 20 ewa@transmeble.com.pl
Aniela Grześkowiak +48 502 562 299 aniela@transmeble.com.pl
Adrian Pawłowski +48 50 446 10 01 adrian@transmeble.com.pl

Biuro Główne
60-771 Poznań ul M. Konopnickiej 19/2
tel/fax +48 61 865 68 07
office@transmeble.com.pl 

Biuro Targowe
60-734 Poznań ul. Głogowska 14
tel/fax +48 61 865 68 01

Skontaktuj się z nami!

Transmeble International Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 19/2
60-771 Poznań
+48 61 865 68 07
+48 61 865 75 11
office@transmeble.com.pl