RODO

Jesteśmy w trakcie wznawiania systemu zarządzania jakością, związanego z pozyskaniem dodatkowych uprawnień

Zarząd Transmeble International Sp. z o.o. i wszyscy jego pracownicy przykładają wielką wagę do utrzymywania na wysokim poziomie jakości proponowanych klientom usług i poprzez ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością dążą do spełniania wymagań związanych z realizacją usług. W swoich działaniach opieramy się na odpowiednich regulacjach prawnych oraz normie ISO 9001:2008.

Do naszych niewątpliwych osiągnięć należy zarówno stworzenie właściwych warunków organizacyjnych jak też stworzenie bazy technicznej w zakresie sprzętu przeładunkowego, osprzętu technicznego, a także wyszkolonego personelu, który zapewnia sprawną obsługę naszych klientów.

Wypełnienie naszej misji oraz celu jest wspierane poprzez:
– budowanie jak najlepszych relacji między pracownikami, stałe podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia oraz zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy,
– umacnianie pozycji rynkowej firmy poprzez redukcję kosztów, zwiększenie dochodów i wydajności pracy oraz nakłady na infrastrukturę firmy,
– wyszukiwanie nowych klientów i określanie jak najlepszych sposobów spełnienia ich potrzeb,
– ciągły nadzór nad procesami przebiegającymi w firmie,
– regularną ocenę skuteczności przyjętej polityki oraz założonych celów,
– badanie poziomu zadowolenia naszych klientów.

Duże znaczenie ma fakt dysponowania ustabilizowanym zespołem ludzkim o długoletnim doświadczeniu i znajomości specyfiki branży spedycyjnej. Jesteśmy potencjalnie przygotowani dla dalszego wydzielenia z naszej struktury organizacyjnej doświadczonych pracowników jako liderów obsługujących nowych klientów przy realizacji kompleksowej obsługi.

Skontaktuj się z nami!

Transmeble International Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 19/2
60-771 Poznań
+48 61 865 68 07
+48 61 865 75 11
office@transmeble.com.pl