Email na jaki zostanie wysłany dokument

ZLECENIE SPEDYCYJNE DLA P.M.S.T.TRANSMEBLE
INTERNATIONAL

NADAWCA ODBIORCA
OSOBA KONTAKTOWA OSOBA KONTAKTOWA

IMIĘ I NAZWISKO:

TEL:

E-MAIL:

IMIĘ I NAZWISKO:

TEL:

E-MAIL:

ADRES ZŁADUNKU ADRES ROZŁADUNKU
DATA GOTOWOŚCI TOWARU DO ODBIORU PŁATNIK
WARUNKI DOSTAWY WG INCOTERMS 2000 UZGODNIONA CENA ZA TRANSPORT WG OFERTY NR:
RODZAJ TOWARU PARAMETRY PRZESYŁKI

MASA BRUTTO:

WYMIARY:

MASA OBJ:

ILOŚĆ PALET/COLLI:

FRACHT LOTNICZY:

RODZAJ SERWISU:

MIEJSCE ODPRAWY CELNEJ

UBEZPIECZENIE TOWARU
UWAGI

Niniejsze zlecenie upoważnia firmę P.M.S.T.

TRANSMEBLE INT'L do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu.

Nasz nr NIP:

Podpis (pieczątka firmowa i podpis osoby zlecającej):

Miejscowość:............................... Data:..............................

W przypadku zmiany terminu gotowości przesyłki Zleceniodawca ma obowiązek natychmiast powiadomić
Zleceniobiorcę.

P.M.S.T. TRANSMEBLE INTERNATIONAL Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 19/2

60-771 Poznań

Tel: +48 61 849-22-74

Fax: +48 61 849-22-38

marcin@transmeble.com.pl

m.latko@transmeble.com.pl