Email na jaki zostanie wysłany dokument

ZLECENIE SPEDYCYJNE DLA P.M.S.T.TRANSMEBLE
INTERNATIONAL

NADAWCA ODBIORCA
OSOBA KONTAKTOWA OSOBA KONTAKTOWA

IMIĘ I NAZWISKO:

TEL:

E-MAIL:

IMIĘ I NAZWISKO:

TEL:

E-MAIL:

ADRES I MIEJSCE ZAŁADUNKU ADRES ROZŁADUNKU
DATA GOTOWOŚCI TOWARU DO ODBIORU PŁATNIK
WARUNKI DOSTAWY WG INCOTERMS 2000 UZGODNIONA CENA ZA TRANSPORT WG OFERTY NR:
RODZAJ TOWARU PARAMETRY PRZESYŁKI

MASA:

OBJĘTOŚĆ:[M3]

ILOŚĆ PALET/COLLI

FRACHT KONTENEROWY FCL

FRACHT DROBNICY MORSKIEJ LCL
RODZAJ KONTENERA:

UBEZPIECZENIE TOWARU
MIEJSCE ODPRAWY CELNEJ UWAGI

Niniejsze zlecenie upoważnia firmę P.M.S.T.

TRANSMEBLE INT'L do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu.

Nasz nr NIP:

Podpis (pieczątka firmowa i podpis osoby zlecającej):

Miejscowość:............................... Data:..............................

W przypadku zmiany terminu gotowości przesyłki Zleceniodawca ma obowiązek natychmiast powiadomić Zleceniobiorcę.

P.M.S.T. TRANSMEBLE INTERNATIONAL Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 19/2

60-771 Poznań

Tel: +48 61 849-22-74

Fax: +48 61 849-22-38

m.latko@transmeble.com.pl

marcin@transmeble.com.pl