EMAIL NA JAKI MA BYĆ WYSŁANE

ZLECENIE SPEDYCYJNE

TARGI PAWILON / STOISKO

WYSTAWCA
Ilość, opis, wymiary eksponatów Masa brutto kg Wartość
Rodzaj usługi
Rozładunek w dniu bezpośrednio na stoisko
do magazynu (dostawa na stoisko w dniu )
Załadunek w dniu ze stoiska
z magazynu (dostawa do magazynu w dniu )
Magazynowanie pustych opakowań
Wynajem wózka widłowego do montażu /demontażu
Transport drogowy od do (szczegółowe zlecenie w załączniku)
Zgoda na otrzymywanie oryginału faktury VAT droga e-mail
Inne:
Specjalne instrukcje:

Usługę opłaca:

- Nazwa firmy:

- Adres:

- NIP:

- Osoba kontaktowa:

- email/ numer telefonu:

Oświadczam, że stawki obowiązujące za usługi realizowane przez TRANSMEBLE INTERNATIONAL Sp. z o. o. są mi znane i akceptuję je w całości.

Na rachunek wskazany na tym dokumencie. Nieniejszym upoważniam firmę TRANSMEBLE INTERNATIONAL Sp. z o.o do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na to, że faktura wystawiona na podstawie niniejszego zlecenia będzie uważana jako ostateczne przedsądowe wezwanie do spełnienia żądania w rozumieniu

Art. 479.12 K.p.c. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zobowiązuje się niniejszym do zapłaty należnosci zgodnie z fakturą wystawioną na podstawie niniejszego zlecenia, od dnia jej otrzymania w terminie

7 dni 14 dni przedplata

Podpis......................................................... Data ...............................